Licencjonowany przewóz osób "MEL-MAN"    
uzyskał subwencję finansową    
w ramach programu rządowego    
"Tarcza finansowa 2.0    
Polskiego Funduszu Rozwoju    
dla mikro, małych i średnich firm"    
udzieloną przez PFR SA.    
Liczba odwiedzin