informacja: 515 140 338

Trasa z Ostrowca do Krakowa oraz z Krakowa do Ostrowca
z dniem 31.01.2017 zostaje zlikwidowana.